Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 27 tháng 09 năm 2021

 » Thông tin đơn vị » Lãnh đạo nhà trường

Lãnh đạo nhà trường

Cập nhật lúc : 11:04 31/10/2017  

Hiệu Trưởng

 

Họ và tên:

Lê Ngọc  Hân

                              Giới tính: Nữ

Năm Sinh:

Chức vụ:

 13/10/1978

Hiệu Trưởng

Email:

 lengochan1310@gmail.com

Điện thoại:

 0905424616

Địa chỉ:

 04 Long Hồ, phường Hương Hồ, Thành Phố Huế

Trình độ: ĐHSP      Ngành: Tiếng Anh

 LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH :  - Phụ trách chung.

                                        - Công tác tổ chức và cán bộ.

                                        - Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.