Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 18 tháng 01 năm 2022

 » Thông tin đơn vị » Lãnh đạo nhà trường

Lãnh đạo nhà trường

Cập nhật lúc : 11:04 31/10/2017  

Hiệu Trưởng

 

Họ và tên:

Lê Ngọc  Hân

                              Giới tính: Nữ

Năm Sinh:

Chức vụ:

 13/10/1978

Hiệu Trưởng

Email:

 lengochan1310@gmail.com

Điện thoại:

 0905424616

Địa chỉ:

 04 Long Hồ,

phường Hương Hồ,

Thành Phố Huế

Trình độ: ĐHSP      Ngành: Tiếng Anh

 LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH : 

- Phụ trách chung.

- Công tác tổ chức và cán bộ.

- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

 

Số lượt xem : 1966

Các tin khác