Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 27 tháng 09 năm 2021

 » Thông tin đơn vị » Lãnh đạo nhà trường

Lãnh đạo nhà trường

Cập nhật lúc : 11:04 31/10/2017  

Hiệu Trưởng

 

Họ và tên:

Lê Ngọc  Hân

                              Giới tính: Nữ

Năm Sinh:

Chức vụ:

 13/10/1978

Hiệu Trưởng

Email:

 lengochan1310@gmail.com

Điện thoại:

 0905424616

Địa chỉ:

 04 Long Hồ, phường Hương Hồ, Thành Phố Huế

Trình độ: ĐHSP      Ngành: Tiếng Anh

 LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH :  - Phụ trách chung.

                                        - Công tác tổ chức và cán bộ.

                                        - Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

 

Số lượt xem : 1731

Các tin khác