Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 18 tháng 01 năm 2022

 » Thông tin đơn vị » Tổ Tiếng Anh

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 15:58 07/10/2014  

Tổ Tiếng Anh

Điện thoại: 0935779012 Email:bee10175@gmail.com

           Thông tin chung

Tổ  Tiếng Anh gồm 04 giáo viên, trong đó có 03 nữ.

         - Nhiệm vụ chuyên môn:

+ Giảng dạy Tiếng Anh cho học sinh toàn trường

+ Chủ nhiệm các lớp

+ Công tác BD HSG: BD các môn Tiếng Anh  6;7;8 và 9.

 
   
          

Tôn Nữ Thị Bé

Sinh năm: 1975

Trình độ chuyên môn: ĐHSP   - Chuyên ngành: Tiếng Anh.

Email: bee10175@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Tổ trưởng chuyên môn, giảng dạy T.Anh 9/1 9/2 9/3;9/4; BDHSG TA9.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ

STT

Họ tên

Điện thoại

Thông tin cá nhân

Email

1

 

Đặng Thị Ý

01669345025

Sinh năm: 1975

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

chuyên ngành: Tiếng Anh.

Nhiệm vụ được giao: giảng dạy bộ môn Tiếng Anh khối 8, bồi dường hsg 8 và GVCN 8/3

dangthiy1975@gmail.com

2

Nguyễn Thị Nam Kha


01686236186

Sinh năm: 1979

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

chuyên ngành: Tiếng Anh.

Nhiệm vụ được giao: giảng dạy bộ môn Tiếng Anh khối 6, bồi dưỡng hsg 6 và GVCN 6/1

ntnamkha@gmail.com

3

 

Trần Thanh Liêm

01694999657

Sinh năm: 1975

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

chuyên ngành: Tiếng Anh.

Nhiệm vụ được giao: giảng dạy bộ môn Tiếng Anh khối 7, bồi dưỡng hsg 7

Chủ Tịch Công đoàn

thanhliemegv@gmail.com

Tải file 1  

Số lượt xem : 1720