Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 27 tháng 09 năm 2021

 » Thông tin đơn vị » Tổ Hóa - Sinh - Lý - Công nghệ

Tổ Hóa - Sinh - Lý - Công nghệ

Cập nhật lúc : 13:53 10/10/2014  

Tổ Hóa -Sinh - Lý- Công nghệ

Tổ Sinh - Hóa - Lý-Công nghệ gồm 06 giáo viên, trong đó có 06 nữ. (Hóa: 2 GV, sinh: 2 GV, Lý: 1GV; công nghệ: 1GV)

 - Nhiệm vụ chuyên môn:

+ Giảng dạy Sinh - Hóa - Công nghệ - Lý  cho học sinh toàn trường

+ Chủ nhiệm các lớp 6/2,7/2,7/3,8/2,9/4.

+ Công tác BD HSG: Hóa 9; sinh9;Lý 9

 

Hồ Thị Thanh Vân

Sinh năm: 1979

Trình độ chuyên môn: ĐHSP     Ngành: Hóa

Email:

Lĩnh vực phụ trách: Tổ trưởng chuyên môn, giảng dạyHóa ; BDHSG Hóa 9

 
 

Phan Thị Mỹ Lộc

Năm sinh:22/02/1989

Trình độ chuyên môn:ĐHSP

Chuyên ngành:Sinh học

Nhiệm vụ được phân công: TPCM+giảng dạy Sinh khối 7, khối 9, bồi dưỡng hsg 9

 

c

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Thông tin cá nhân
Email
1

Nguyễn Trần Quỳnh Chi

   

Năm sinh: 27/03/1986

Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ

Chuyên ngành:Hóa

Nhiệm vụ được phân công: giảng dạy Hóa, đang điều động đến Thcs Nguyễn Xuân Thưởng

 
2

Hoàng Thị Phương Nhi

   

Năm sinh: 02/05/1990

Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ

Chuyên ngành:Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học

Nhiệm vụ được phân công: giảng dạy Sinh khối 6, khối 8 + GVCN 6/2

 
 3

 HUỳnh Thị Ngọc Trang

   

 Năm sinh: 08/01/1987

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

Chuyên ngành: Lý

Nhiệm vụ được phân công: GVCN 7/3 +giảng dạy Lý khối 7, khối 9, bồi dưỡng hsg 9

 
4

Nguyễn Thị   Gái

   

Năm sinh: 10/06/1967

Trình độ chuyên môn:CĐSP

Chuyên ngành:Kĩ thuật

Nhiệm vụ được phân công: giảng dạy Công nghệ 

 

Số lượt xem : 1868