Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 27 tháng 09 năm 2021

 » Thông tin đơn vị » Tổ Lịch sử - Địa - GDCD

Tổ Lịch sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 16:12 07/10/2018  

Tổ Sử - Địa - Gdcd To-su-dia-gdcd

Tổ  Sử - Địa- GDCD  - gồm:  5 giáo viên, trong đó có 04 nữ. (Sử : 2 GV,  Địa : 2 GV, GDCD: 1GV

         - Nhiệm vụ chuyên môn:

+ Giảng dạy Sử, Địa, GDCD  cho học sinh toàn trường

+ Chủ nhiệm các lớp (9/4 Cô Phước , 9/3  cô Hương , 7/2 thầy Đán)

+ Công tác BD HSG: BD các môn Sử  9; BD  Địa 9.

   

                     

Đỗ Thị Cẩm Phước

Sinh năm: 26/3/1978

Trình độ chuyên môn: ĐHSP     Ngành: Lịch sử

Ngày vào ngày: 1/9/1999

Ngày vào Đảng: 27/1/2011

Email:camphuoc263@gmail.com       ĐT:0985848356

Lĩnh vực phụ trách: Tổ trưởng chuyên môn; Giảng dạy Sử khối 8,9; BDHSG Sử  9

 
 

 

   

 

Hà Thị Loan

Sinh năm: 25/10/1986

Trình độ chuyên môn: ĐHSP     Ngành: Lịch sử

Ngày vào ngành: 2010

  Email: loanhuongho@gmail.com            ĐT:01222500472

Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy Sử, đang điều động đến THCS Hà Thế Hạnh đến 31/5/2019

 

 

        Nguyễn Thị Lan Hương

Sinh năm: 16/4/1983

Trình độ chuyên môn: ĐHSP     Ngành: Địa lí

Ngày vào ngành: 01/11/2017

  Email:Lanhuong21112012@gmail.com            ĐT:01205934752

Lĩnh vực phụ trách:Giảng dạy Đị lí khối 8,9; BDHSG Địa lí 9.

 

            Trần Văn Đán

Sinh năm: 26/10/1977

Trình độ chuyên môn: ĐHSP     Ngành: Địa lí

Ngày vào ngành: 15/9/1999

  Email:tranvandan1977@gmail.com            ĐT:01688614763

Lĩnh vực phụ trách:Giảng dạy Đị lí khối 6,7

 

Nguyễn Lê Anh Thư

Sinh năm: 17/10/1974

Trình độ chuyên môn: ĐHSP     Ngành: Chính trị

Ngày vào ngành: 2/1/1997

Ngày vào Đảng: 23/9/2006

  Emai: tammaothongminh@gmail.com            ĐT:0918157533

Lĩnh vực phụ trách:Giảng dạy GDCD khối 6,7,8,9

 

       

Số lượt xem : 972