Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 18 tháng 01 năm 2022

 » Thông tin đơn vị » Tổ Toán - Tin

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 11:27 07/10/2014  

Tổ Toán - Tin

Tổ Toán - Tin gồm:  6 giáo viên, trong đó có 03 nữ. (Toán: 4 GV,  Tin: 2 GV)

         - Nhiệm vụ chuyên môn:

+ Giảng dạy Toán, Tin  cho học sinh toàn trường

+ Chủ nhiệm các lớp (6/1 Cô Lý, 8/4 thầy Dũng, 9/2 cô Hà)

+ Công tác BD HSG: BD các môn MTCT8,9; BD Toán9, Tin9, toán 6, 7, 8                               

                                                                                                                                                                  

Lê Đình Dũng

Sinh năm: 03/03/1983

Trình độ chuyên môn: ĐHSP     Ngành: Tin

Email:dungld83@gmail.com       ĐT:0973135675

Lĩnh vực phụ trách: Tổ trưởng chuyên môn; Giảng dạy tin khối 6, 8/2, 8/3, 8/4; BDHSG Tin 8, 9

Võ Thị Hải Lý

Năm sinh: 11/2/1979

Trình độ chuyên môn: ĐHSP         Ngành: Toán

Mail: vohailyht@yahoo.com.vn      ĐT: 0905012606

Lĩnh vực phụ trách: Tổ phó chuyên môn; giảng dạy  Toán khối 6, bồi dưỡng hsg 6 và GVCN 6/1

        

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ

STT

Họ tên

Điện thoại

Thông tin cá nhân

Email

1

 Nguyễn Ánh

0935 424 039

Sinh năm: 10/11/1965

Trình độ chuyên môn: ĐHSP     Ngành: Toán

Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy toán 7/2, 9/1, 9/3; BDHSG Toán 9 và MTCT 8,9

anhn1011@gmail.com   

         

   

2

Võ Bá Tiến

0935551586

Sinh năm: 20/12/1965

Trình độ chuyên môn: CĐSP     Ngành: Toán

Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy toán khối 8; GVCN 8/1; BDHSG Toán 8

Vobatien298@gmail.com

3

Phan Thị Hồng Hà

0935826732 

Năm sinh: 08/09/1976

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

Chuyên ngành: Toán

Nhiệm vụ được giao: giảng dạy  Toán khối 7/1, 7/3, 9/2, bồi dưỡng hsg toán 7, GVCN 9/2

hongha090876@gmail.com

 

         

4

Hồ Thị Hồng Vân

01683640112

Năm sinh: 24/3/1976

Trình độ chuyên môn: CĐSP

Chuyên ngành: Tin

Nhiệm vụ được giao: giảng dạy bộ môn Tin khối 6,7

Phụ trách phòng bộ môn Tin

Mayhong243@gmail.com

 

Số lượt xem : 2515