Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 18 tháng 01 năm 2022

 » Thông tin đơn vị » TỔ: Nghệ thuật - gdtc - gdcd

TỔ: Nghệ thuật - gdtc - gdcd

Cập nhật lúc : 13:44 10/10/2014  

TỔ: NGHỆ THUẬT-GDTC-GDCD

Thông tin chunG

TỔ: NGHỆ THUẬT-GDTC-GDCD

gồm 06 giáo viên, trong đó có 03 nữ.

- Nhiệm vụ chuyên môn:

+ Giảng dạy Âm nhạc - Mỹ thuật - Thể dục - GDCD cho học sinh toàn trường

+ Công tác BD HS năng khiếu.

   

 Nguyễn Anh Vũ

Sinh năm: 1982

Trình độ chuyên môn: ĐHSP  

Ngành: Mỹ thuật

ĐT: 0986698598

Email:vunguyenanh6789@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Tổ trưởng chuyên môn, giảng dạy MT

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Thông tin cá nhân
Email
1

Hà Văn Bình

0983248330 

 Năm sinh:28/09/1977

Trình độ chuyên môn:CĐSP

Chuyên ngành: Âm Nhạc

Nhiệm vụ được giao: giảng dạy Âm nhạc, chủ nhiệm 8/3

 
2

Hoàng Thị Ngọc Yến

   

 Năm sinh:22/02/1977

Trình độ chuyên môn:ĐHSP

Chuyên ngành:Thể dục

Nhiệm vụ được giao: giảng dạy Thể dục + HĐNGLL

 
3

Nguyễn Thị Ni Thuyền

   

Năm sinh: 18/04/1980

Trình độ chuyên môn:ĐHSP

Chuyên ngành: Thể dục

Nhiệm vụ được giao: giảng dạy Thể dục + HĐNGLL

 
4

Hà Văn Tới

Năm sinh: 01/02/1973

Trình độ chuyên môn:ĐHSP

Chuyên ngành: Thể dục

Nhiệm vụ được phân công: TPT 

     

Số lượt xem : 2089