Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 18 tháng 01 năm 2022

 » Thông tin đơn vị » Tổ Văn Phòng

Tổ Văn Phòng

Cập nhật lúc : 14:17 08/10/2014  

Tổ Văn phòng

THÀNH VIÊN TỔ VĂN PHÒNG

 

Trần Thị Quyên

Năm sinh:05/12/1983

Trình độ: Trung cấp

Email: tranthiquyenyte@gmail.com

Nhiệm vụ: Nhân viên y tế -Tổ trưởng văn phòng

 

Nguyễn Thị Ngọc Minh

Sinh năm:   28/08/1982                             

 ĐT: 0392677611

Trình độ chuyên môn:    Đại học                  

Ngành: Kế Toán

Email:minhthetien2007@gmail.com

  Lĩnh vực phụ trách: Kế toán

 

Phạm Thị Liên Tự

Năm sinh:16/08/1978

Trình độ: ĐHSP Anh

Email: ptlientu78@gmail.com

Đt: 0834331304

   Nhiệm vụ: NV thiết bị

 

Nguyễn Thị Lộc

Năm sinh:1987

Trình độ: Cao đẳng

Đt: 0387688270

  Nhiệm vụ: NV thư viện

 

Võ Thị Lệ Vẽ

Sinh năm: 19/10/1983

Trình độ chuyên môn:CĐVP          

Ngành: Văn thư     

 SĐT: 0388618119

Email:vethcshuynhdinhtuc@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Văn thư - thủ quỹ

 

Nguyễn Chánh Đức

Năm sinh:28/08/1982

ĐT: 0906448585

Nhiệm vụ: Bảo vệ

Số lượt xem : 3411