Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 18 tháng 01 năm 2022

 » Thông tin đơn vị » Tổ Ngữ Văn - Lịch sử & Địa lý

Tổ Ngữ Văn - Lịch sử & Địa lý

Cập nhật lúc : 10:12 08/10/2014  

Tổ Ngữ văn - Lịch sử&Địa lý

Tổ Ngữ Văn gồm có 5 giáo viên . Nhiệm vụ: Giảng dạy Văn BDHSG và công tác chủ nhiệm lớp

Họ và tên:


 Nguyễn Thị Minh Huyền

Năm sinh:

02/01/1977

Trình độ:  ĐHSP
Ngành:  Ngữ Văn

ĐTDĐ

 0914364869
Nhiệm vụ:  TTCM, giảng dạy văn, BDHSG

                                  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ

STT

Họ tên

ĐTDĐ

Thông tin cá nhân
Email  
1 Trần Danh Nhân

01647565173 

Năm sinh:01/01/1975

Trình độ chuyên môn: CĐSP

Chuyên ngành: Ngữ Văn

Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy ngữ văn + GVCN

   
2

 Phan Thị Kim Hoa

 

Năm sinh: 14/08/1969

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

Chuyên ngành: Ngữ Văn

Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy ngữ văn + BDHSG

   
3

 Nguyễn Thị Thanh Túy

 

Năm sinh: 28/07/1980

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

Chuyên ngành: Ngữ Văn

Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy ngữ văn + GVCN

   
4

 Trương Thị Lệ Thu

 

Năm sinh: 08/10/1976

Trình độ chuyên môn:ĐHSP

Chuyên ngành: Ngữ Văn

Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy

   
Tải file 1  

Số lượt xem : 2188