Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 18 tháng 01 năm 2022

 » DẠY & HỌC

DẠY & HỌC

BẢNG THEO DÕ
BẢNG THEO DÕI CÁN BỘ - GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊNTHAM GIA TỰ HỌC BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ TỪ NĂM 2006 ĐẾN 2011