Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 23 tháng 06 năm 2021

 » DẠY & HỌC

DẠY & HỌC

BẢNG THEO DÕ
BẢNG THEO DÕI CÁN BỘ - GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊNTHAM GIA TỰ HỌC BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ TỪ NĂM 2006 ĐẾN 2011