Thứ Hai, 10/05/2021

Buổi sáng

- 7h30 :GVCN khối 9 hoàn thành ký xác nhận sổ điểm lớn, cổng TTĐT , học bạ khối 9. GVCN chuẩn bị các nội dung cho kiểm tra chéo

- 9h họp trực tuyến(BGH)

Thứ Ba, 11/05/2021

Buổi sáng

- 8H kiểm tra chéo hồ sơ khối 9- Thành phần:BGH, GVCN 9/1,9/2,9/3, Cô Huyền, Thầy Ánh, Thầy Dũng, Cô Thanh Vân.

- 9h00 Thầy Dũng hồ trợ CNTT công tác phòng chống dịch tại thị xã

- 10h chỉnh sửa lỗi hồ sơ khối 9( HT, GVCN khối 9)

Thứ Tư, 12/05/2021

Buổi sáng

- 7h30 GVBM khối 6,7,8 các môn thi xong hoàn thành cập nhật trên cổng TTĐT.

- 8h họp TTCM(BGH,TTCM)

Buổi chiều

- GVCN khối 6,7,8 rà soát lại sổ đầu bài. kí xác nhận tổng kết tuần và nộp về CM

Thứ Năm, 13/05/2021

Buổi sáng

- 7h30 kiểm tra lần 2 hồ sơ khối 9(toàn thể gv khối 9)

- 9H00 Sinh hoạt tổ chuyên môn: Tổ Văn, Tổ Tiếng Anh

Buổi chiều

- GVBM các môn đã thi xong vào sổ điểm khối 6,7,8

Thứ Sáu, 14/05/2021

Buổi sáng

- 7h30 Sinh hoạt tổ chuyên môn: Tổ Toán, tổ sử Địa CD

Buổi chiều

-14 H sinh hoạt tổ chuyên môn: Hóa Sinh, Tổ ÂMNT