Thứ Hai, 17/01/2022

Buổi sáng

- Dạy học cả tuần theo thời khóa biểu tuần 19. Đảm bảo công tác phòng chống dịch.

- Liên đội triển khai hoạt động chủ điểm: "Mừng Đảng Mừng Xuân"

Buổi chiều

- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển HSG lớp 8.

Thứ Ba, 18/01/2022

Buổi sáng

- Tổ Ngữ văn triển khai cuộc thi viết thư UPU (Cô Huyền phụ trách - theo kế hoạch)

- Tổ Chuyên môn nộp báo cáo sơ kết HKI 

Buổi chiều

- Liên đội báo cáo số lượng học sinh tham gia thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai"

Thứ Tư, 19/01/2022

Buổi sáng

- Dạy-Học

Buổi chiều

- Dạy-Học

Thứ Năm, 20/01/2022

Buổi sáng

- Hạn cuối tham gia cuộc thi "ATGT cho Nụ cười ngày mai"

Buổi chiều

- Dạy-Học

Thứ Sáu, 21/01/2022

Buổi sáng

- Dạy-Học

Buổi chiều

- Dạy-Học

Thứ Bảy, 22/01/2022

Buổi sáng

- Dạy-Học

Buổi chiều

- Họp CMHS cuối HKI.