Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 30 tháng 11 năm 2021

 » Tài nguyên » Các kế hoạch hoạt động GD

Các kế hoạch hoạt động GD

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
KẾ HOẠCH DẠY HỌC HƯỚNG NGHIỆP NĂM HỌC 2015 -2016

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG TRÀ                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS HUỲNH ĐÌNH TÚC                      Độc lập - Tự do - hạnh phúc                          Số:05/ KH - THSCHĐT                                       Hương Hồ, ngày 9 tháng 9 năm 2015   KẾ HOẠCH Dạy học hướng nghiệp  Năm học...

QUI CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015 -2016

PHÒNG GD&ĐT TX HƯƠNG TRÀ        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG THCS HUỲNH ĐÌNH TÚC                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                      Hương Hồ, Ngày 15 tháng 09 năm 2015 QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM...

KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KÉM

  PHÒNG GD – ĐT HƯƠNG TRÀ TRƯỜNG THCS HUỲNH ĐÌNH TÚC   Số: 18/KH-THCSHĐT CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Hương Hồ,  ngày 30 tháng 09 năm 2015   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHỤ ĐẠO HỌC SINH...