Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 23 tháng 06 năm 2021

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 09:41 10/06/2021  

Thông báo về việc tập huấn sử dụng SGK lớp 6

Tải file 1: Số: 479 /PGDĐT -THCS V/v  tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 6

Tải file 2: CV-1370-SGD-DT-GDTrH-2021-PL2

Tải file 3: Các điểm cầu tập huán theo công văn 1370

Tải file 1      Tải file 2      Tải file 3

Số lượt xem : 46

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác