Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 23 tháng 06 năm 2021

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 22:02 20/10/2014  

Công văn Số: 610 /KH-PGD&ĐT-CĐGD V/v Triển khai Hội thi hát Quốc ca năm học 2014 - 2015

UBND THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ   

PHÒNG GIÁO DỤC – CÔNG ĐOÀN NGÀNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  610 /KH-PGD&ĐT-CĐGD

V/v Triển khai Hội thi hát Quốc ca

năm học 2014 - 2015

 

    Hương Trà, ngày 14 tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi hát Quốc ca năm học 2014 – 2015

         

Kính gửi: Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc, các trường THPT, các Trung tâm giáo dục trên địa bàn.

Thực hiện tinh thần Công văn số 478-CV/TU, ngày 18/6/2014 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc “Tổ chức lễ chào cờ đầu tuần” và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thị ủy, Phòng giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công đoàn ngành xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thi hát Quốc ca năm học 2014 - 2015”, cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

  1. 1.     Mục đích

Nhằm giáo dục ý thức công dân, ý thức chính trị, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh.

  1. 2.     Yêu cầu

- Hội thi phải được tổ chức trang trọng, phù hợp với nghi lễ hát Quốc ca.

 Kết cấu chương trình tham gia Hội thi phải đảm bảo trình bày đầy đủ các bước của nghi lễ hát Quốc ca.

- Ban Tổ chức khuyến khích các đội có sự đầu tư trong dàn dựng và trang phục phù hợp với tính chất của các bài hát được trình bày và tiết kiệm về kinh phí.

          II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1.Tên Hội thi: Hội thi hát Quốc ca năm học 2014 – 2015.

2.Đối tượng dự thi:

- Cán bộ công chức, viên chức của tất cả các cơ sở giáo dục trực thuộc, các trường THPT, các trung tâm trên địa bàn thị xã và học sinh tiểu học, THCS.

3.Bài hát quy định và hình thức trình bày:

- Bài hát bắt buộc: Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam(lời đầu của bài hát Tiến quân ca – Nhạc và lời: Văn Cao).

- Bài hát tập thể tự chọn: Bài hát tự chọn với nội dung: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, mái trường và những tác phẩm về người giáo viên nhân dân.

- Hình thức trình bày:

+ Đối với hát Quốc ca: hát trên nhạc nền, hình thức trình bày theo đúng nghi lễ hát Quốc ca.

+ Đối với bài hát tự chọn: hát bài tự chọn tam ca, tốp ca, đồng ca (có phụ họa).

4. Hình thức tổ chức:

Hội thi hát Quốc ca năm học 2014 – 2015 được tổ chức qua 2 vòng:

  1. Vòng sơ khảo: tổ chức theo cụm

 Phân cụm: Các trường mầm non, tiểu học, THCS được chia thành 4 cụm theo đơn vị cụ thể như sau:

 

Bảng

Gồm các trường mầm non, tiểu học, THCS

Cụm trưởng

Cụm phó

1

Gồm các đơn vị giáo dục phường Hương Vân, Tứ Hạ, Hương Văn, Hương Xuân

Nguyễn ThuậnNam, Hiệu trưởng trường THCS Hà Thế Hạnh

Phạm Thị Tuyết Tú, Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Ca.

Hoàng Thị Tuyết Nhi, Hiệu trưởng trường tiểu học số 1 Hương Văn

2

Gồm các đơn vị giáo dục Phường Hương Chữ, Hương An, Hương Hồ, xã Hương Toàn

Hồ Thị Bích Hoa, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Đăng Thịnh

Nguyễn Xuân Lựa, Hiệu trưởng trường TH số 2 Hương Toàn

Nguyễn Thị Dịu, Hiệu trưởng trường mầm non Hương Hồ

 

3

Gồm các đơn vị giáo dục xã Hương Vinh, Hương Phong, Hải Dương.

Nguyễn Văn Tương, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Khoa Thuyên

Nguyễn Thìn, Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Kim Hoán

Hoàng Hồng , Hiệu trưởng trường tiểu học số 3 Hương Vinh

4

Gồm các đơn vị giáo dục xã Hương Thọ, Bình Thành, Hương Bình,  Bình Điền,  Hồng Tiến.

Nguyễn Thị Bình, Hiệu trưởng trường tiểu học Bình Điền

Nguyễn Thị Mai Trinh. Hiệu trưởng trường MN Bình Điền

Nguyễn Ngọc Tình, Hiệu trưởng trường tiểu học Bình Thành

         

- Việc tổ chức vòng sơ khảo theo cụm, các cụm chủ động tổ chức bốc thăm xếp lịch thi thi cụm, chuẩn bị địa điểm thi cụm, các cụm chịu trách nhiệm tổ chức của cụm mình (các cụm tổ chức vòng sơ khảo phải kết thúc trước ngày (7/11/2014).

- Mỗi cụm chọn 3 đội nhất cụm về tranh vòng chung khảo ở Thị xã.

b. Vòng chung khảo bao gồm: 12 đơn vị ở 4 cụm vượt qua vòng sơ khảo, 04 trường THPT, 02 Trung Tâm.

  1. 5.     Thời gian và địa điểm:

-  Vòng sơ khảo Hội thi:

+  Của cán bộ công chức, viên chức tổ chức trước ngày 7/11/2014.

+  Của học sinh Tiểu học và THCS tổ chức trước ngày 14/03/2015

-  Vòng chung khảo Hội thi:

+ Của cán bộ công chức, viên chức tổ chức ngày 15/11/2014

+ Của học sinh Tiểu học và THCS tổ chức ngày 21/03/2015

* Địa điểm thi vòng chung khảo: Hội trường UBND Thị xã Hương Trà.

          III. THANG ĐIỂM, CÁCH CHẤM ĐIỂM, TÍNH ĐIỂM:

  1. 1.     Thang điểm: tính theo thang điểm 10
  2. 2.     Chấm điểm:

2.1   Điểm thi hát Quốc ca

Thang điểm tối đa 10 điểm, tính theo hệ số 2. Trong đó:

+ Trình bày bài hát đúng, hay: 07 điểm

+ Hình thức trình bày đúng quy định: 02 điểm

+ Hình thức đội hình thi (số lượng người: Từ 12-20 người, trang phục,…): 01 điểm

2.2  Điểm thi bài hát tự chọn

Thang điểm tối đa 10 điểm, tính theo hệ số 01, trong đó:

+ Trình bày bài hát đúng, hay: 07 điểm

+ Có sử dụng múa phụ họa: 02 điểm

+ Hình thức đội hình thi (số lượng người, trang phục,…): 01 điểm

  1. 3.     Tính điểm

     - Kết quả chung của từng đơn vị là trung bình cộng của 02 loại điểm trên (tổng số điểm chia 3)

- Điểm bình quân được lấy đến hai chữ số thập phân.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

    Căn cứ kế hoạch này các cụm trưởng, Hiệu trưởng của các trường tích cực xây dựng kế hoạch tập luyện, tổ chức Hội thi cụm và tham gia Thi cấp Thị xã theo đúng tinh thần của kế hoạch.

         

Trên đây là Kế hoạch “Hội thi hát Quốc ca năm học 2014 - 2015”. Trong quá trình triển khai thực hiện có những vấn đề chưa rõ liên hệ với bộ phận Hoạt động ngoài giờ Phòng Giáo dục và Đào tạo (Qua thầy Lê Ngọc Tuấn) để được hướng dẫn cụ thể./.

 

      CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN NGÀNH                                  TRƯỞNG PHÒNG                                        

                                                                                                              (Đã ký)

                            (Đã ký)

 

                 Nguyễn Hữu Toàn                                                     Trương Văn Đới

 

Số lượt xem : 257

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác